XÁC ĐỊNH LỰC TÁCH DỌC TRỤC CỦA Ổ CỐI MÔ ĐUN KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN

  • Nguyen Van Tuong Nha Trang University
  • Pham Ngoc Tuan Ho Chi Minh City University of Technology
Keywords: ASTM F1820-13, Khớp háng toàn phần, Lót trong, Vỏ ngoài

Abstract

Thử nghiệm xác định lực tách dọc trục được dùng để đo độ bền khóa dọc trục của lót trong của ổ cối mô đun khớp háng toàn phần. Thử nghiệm này có thể được dùng như một phương tiện so sánh tính vẹn toàn của các cơ cấu khóa khác nhau của các ổ cối mô đun. Bài báo này trình bày việc thử nghiệm xác định lực đẩy dọc trục để tách lót trong ra khỏi vỏ ngoài của ổ cối mô đun được thiết kế cho người Việt Nam. Thử nghiệm này được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM F1820-13. Kết quả thử nghiệm cho thấy cần phải sử dụng một lực đẩy dọc trục trung bình là 2,14 kN để đẩy lót trong ra khỏi vỏ ngoài. Giá trị lực đẩy này tương đương hoặc cao hơn nhiều so với giá trị lực đẩy của một số ổ cối của một số nghiên cứu trước đây và một số nhà sản xuất ở Mỹ.

References

Mai K. T., Verioti C. A., Casey K., Slesarenko Y., Romeo L., & Colwell C. W. Jr. Cementless Femoral Fixation in Total Hip Arthroplasty, The American Journal of Orthopedics, vol. 9 (3), pp. 126–130, 2010.

Lisa A. P., & Ayyana M. C. Mechanics of Biomaterials Fundamental Principles for Implant Design. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

Buechel F. F. & Pappas M. J. Principles of Human Joint Replacement Design and Clinical Application. Springer, Berlin, 2011.

Khalily C., Tanner M. G., Williams V. G. & Whiteside L. A. Effect of Locking Mechanism on Fluid and Particle Flow through Modular Acetabular Components. Journal of Arthroplasty, vol. 13 (3), pp. 254–258, 1998.

Margaret A. M., Donald W. H., Kerry C., David R. H., Corinna I. W., Mark J. P. & Jean D. M. Implant Retrieval Studies of The Wear and Loosening of Prosthetic Joints: A Review. Wear, vol. 241 (2), pp. 158–165, 2000.

Nikolaos I. G. & Dimitrios E. M. Design of a Hip Joint Simulator According to the ISO 14242, Proceedings of the World Congress on Engineering, vol. III, 2011.

Sakellariou V.I. & Sculco T. Acetabular Options: Notes from the other side: Seminar Arthroplasty, vol. 24 (2), pp. 76–82, 2013.

Huk O. L., Bansal M., Betts F., Rimnac C. M., Lieberman J. R., Huo M. H., & Salvati E. A. Polyethylene and Inetal Debris Generated by Articulating Surfaces of Modular Acetabular Components. The Journal of Bone and Joint Surgery - British Volume, 76 (4), 568, 1994.

Chen P. C., Mead Pinto J. G., & Colwell Jr. C. W. Polyethylene Wear Debris in Modular Acetabular Prostheses. Clinical Orthopaedics and Related Research, vol. 317, pp. 44–56, 1995.

Nashed R. S., Becker D. A., Gustilo R. B. Are Cementless Acetabular Components the Cause of Excess Wear and Osteolysis in Total Hip Arthroplasty. Clinical Orthopaedics and Related Research, vol. 317, pp.19–28, 1995.

Kurtz S. M, Ochoa J. A.,White C. V., Srivastav S., & Cournoyer J. Backside Nonconformity and Locking Restraints Affect Liner/Shell Load Transfer Mechanisms and Relative Motion in Modular Acetabular Components for Total Hip Replacement. Journal of Biomechanics, vol. 31, pp. 431–437, 1998.

Rosner B. I., & Greenwald A. S. Cup Liner Conformity of Modular Acetabular Designs. Orthopaedic Transactions, vol. 19, pp. 469–470, 1995.

Tradonsky S., Postak P.D., Froimon A.I., & Greenwald A.S. A Comparison of the Disassociation Strength of Modular Acetabular Components. Clinical Orthopaedics and Related Research, vol. 296, pp. 154–160, 1993.

Cameron H. U. Dissociation of a Polyethylene Liner from an Acetabular Cup. Orthopedic Reviews, vol. 22, 1160–1161, 1993.

Clohisy J. C., & Harris W. H. Primary Hybrid Total Hip Replacement, Performed With Insertion of the Acetabular Component without Cement and a Precoat Femoral Component with Cement. An Average Ten-Year Follow-Up Study. The Journal of Bone and Joint Surgery - American Volume, vol. 81, pp. 247–255, 1999.

Gonzalez Della Valle A., Salonia Ruzo P., Li S., Pellicci P., Sculco T. P., & Salvati E. A. Dislodgement of Polyethylene Liners in First and Second-generation Harris-Galante Acetabular Components. A report of Eighteen Cases: The Journal of Bone and Joint Surgery - American Volume, vol. 83-A, pp. 553–559, 2001.

Retpen J. B., & Solgaard S. Late Disassembly of Modular Acetabular Components. A report of Two Cases. Acta Orthopaedica Scandinavica, vol. 64, pp. 193–195, 1993.

Kurtz S. M., Ochoa J. A., White C. V., Srivastav S., & Cournoyer J. Backside Nonconformity and Locking Restraints Affect Liner/Shell Load Transfer Mechanisms and Relative Motion in Modular Acetabular Components For Total Hip Replacement. Journal of Biomechanics, vol. 31, pp. 431–437, 1998.

Popoola O., West C., and Fryman C. Locking Strengths of Ceramic, Metal and Polyethylene Inserts in a Multi-Bearing Acetabular Shell. 56th Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society, New Orleans, LA, poster no. 2228, 2010.

. Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tường. Thiết kế chi tiết lót trong của khớp háng toàn phần cho

người Việt Nam. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ IV, ĐH Sư phạm Kỹ

thuật TP. Hồ Chí Minh, tr. 84–89, 2015.

Pham Ngoc Tuan, Nguyen Van Tuong. Design of acetabular shell in total hip for vietnamese patients. International Symposium on Advanced Manufacturing Technology & Applied Energy, Industrial University of Ho Chi Minh City, Vietnam, pp. 480–485, 2016.

ASTM F1820-13. Standard Test Method for Determining the Forces for Disassembly of Modular Acetabular Devices. ASTM International, West Conshohocken, PA, 2013, www.astm.org

Blomer W. Design aspects of modular inlay fixation. Hip International, vol. 7 (3), pp. 110–120, 1997.

Jorge L., & Der Meulen S. V. Locking mechanism for acetabular cup: Sulzer Orthopedics Inc, US Patent 6129765, 2000.

Rosca M., Postak P. D., Greenwald A. S. Enhanced Cross-linked Polyethylene Modular Acetabular Designs: Performance Characteristics: Orthopaedic Reserach Laboratories, http://orlinc.com/wp-content/uploads/2016/03/Crosslinked-Poly-Cup-2008.pdf. Truy cập ngày 21/01/2021.

Zimmer. Converge CSTI porous acetabular cup system, 2003. www.zimmer.com.

Published
2021-04-12
How to Cite
Nguyen Van Tuong, & Pham Ngoc Tuan. (2021). XÁC ĐỊNH LỰC TÁCH DỌC TRỤC CỦA Ổ CỐI MÔ ĐUN KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 97-102. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/442