ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA SỢI SLUB VÀ SỢI SIRO SLUB

  • Hoang Thanh Thao Hanoi University of Science and Technology
  • Nguyen Minh Tuan Hung Yen University of Technology and Education
  • Duong Phuong Thao Hanoi University of Science and Technology
Keywords: sợi Slub, sợi Siro Slub, khối lượng khô, độ bền kéo đứt, điểm mỏng -50 %, điểm dày 35 %

Abstract

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về một số chỉ tiêu chất lượng của các sợi Slub và Siro Slub như khối lượng khô, độ bền kéo đứt, số lượng điểm mỏng -50 %, số lượng điểm dày +35 % của sợi. Các loại sợi được nghiên cứu có cùng nguồn gốc nguyên liệu là 100 % Cotton, với thành phần pha trộn gồm 83% bông Mỹ cấp 4 và 17 % bông Ấn cấp 2. Thí nghiệm được tiến hành với từng cặp sợi Slub và Siro Slub có cùng chi số là Ne7, Ne18, Ne21. Kết quả thí nghiệm cho thấy: khối lượng khô của các sợi Siro Slub lớn hơn so với sợi Slub; số lượng các điểm mỏng và điểm dày trên thân sợi có ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền kéo đứt của sợi. Kết quả thí nghiệm giúp điều chỉnh các thông số công nghệ trên máy kéo sợi con nhằm khống chế khối lượng, khống chế số lượng các điểm mỏng, điểm dày sao cho tạo ra sợi đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.

References

Abid Hasan. A comparative study between lycra integrated slub (LIS) yarn and normal slub yarn produced in same spinning frame. International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol. 8, Issue 11, November 2017.

Hajer Souid and Morched Cheikhrouhou. Slub yarn quality optimization by using desirability function and neural netwworks. Journal of Applied Sciences, Vol. 11, 3204-3208, 2011.

Ilhami Ilhan & Osman Babaarslan. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 3(92), pp. 33-38.

Peng Cui, Yuan Xe, Yuexing Liu. A Manufacturing a ring spun slub yarn using multi-channel drafting technique. Journal of Engineered Fibres & Fabrics, Vol. 15, January 2020.

Yuzheng Lu, Weidong Gao, Hongbo Wang. A model for the twist distribution in the slub yarn. International Journal of Clothing Science & Technology, Vol. 19, Issue 1, January 2007.

Nguyễn Minh Tuấn, Giáo trình “Cấu trúc Sợi”, Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2017.

Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu nhập kho, thông số công nghệ và tiêu chuẩn một số loại sợi tại Công ty TNHH Khoa học & Kỹ thuật Texhong Ngân Long.

Published
2021-04-12
How to Cite
Hoang Thanh Thao, Nguyen Minh Tuan, & Duong Phuong Thao. (2021). ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA SỢI SLUB VÀ SỢI SIRO SLUB. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 81-84. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/439