KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SẤY SẮN KHÚC TRÊN MÁY SẤY THÁP QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

  • Nguyen Dinh Tung Research Institute of Agricultural Machinery (RIAM), Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam
  • Nguyen Van Tien Research Institute of Agricultural Machinery (RIAM), Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam
  • Mai Thanh Huyen Research Institute of Agricultural Machinery (RIAM), Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam
  • Nguyen Minh Tung Research Institute of Agricultural Machinery (RIAM), Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam
  • Ngo Dang Huynh Research Institute of Agricultural Machinery (RIAM), Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam
  • Lai Van Song Research Institute of Agricultural Machinery (RIAM), Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam
Keywords: sấy sắn khúc, sắn băm khúc, sấy tháp

Abstract

Trong nghiên cứu này trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sấy sắn băm khúc theo nguyên lý sấy đối lưu cưỡng bức trên hệ thống sấy tháp chuyên dụng quy mô công nghiệp có sử dụng nhiệt từ lò đốt gián tiếp quy sử dụng nhiên liệu đốt là lõi ngô. Kết quả xác định được bộ giá trị thông số công nghệ với nhiệt độ dòng tác nhân sấy được khảo sát từ 60-90 oC, vận tốc dòng tác nhân sấy 6,7-7,0 m/s, lưu lượng dòng tác nhân sấy 48.000-49.00 m3/h ứng với vật liệu sấy sắn băm khúc với đường kính khoảng 5-8 cm, độ dài khúc băm 5-6 cm, độ ẩm đầu vào (W1 ) 68,55-72,05 %, với độ ẩm sản yêu cầu 14-15 %, cho ta lượng tiêu thụ nhiên liệu đốt 215-250,5 .kg/h và thời gian sấy 55-60 h, chất lượng khô đồng đều khoảng 99,6 %, lượng nguyên liệu vỡ vụn thấp khoảng 0,45-0,5 %. So sánh với kết quả tính toán lý thuyết và trên mô hình hóa sự sai khác không nhiều.

References

Nguyễn Đình Tùng và cs., Nghiên cứu, tính toán thiết kế, chế tạo máy sấy lạc kiểu tháp năng suất 2 tấn/mẻ ứng dụng cho khu vực miền núi phía Bắc, Báo cáo nghiệm thu hội đồng cơ sở, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ 2014, Bộ Công Thương, 2014.

Nguyễn Đình Tùng, Nghiên cứu thực nghiệm sấy lạc củ tươi. Tạp chí Công nghiệp nông thôn, Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam, số 16-2015, 2015.

KRÖLL, K., Trocknungstechnik, Trockner und Trocknungsverfahren. Zweiter Band. Springer Verlag Berlin Heidelberg New York 1978, 1978.

STIESS, M., Mechanische Verfahrenstechnik - Partikeltechnologie 1, 3 Auflage, Springer Verlag, 2009.

TOMAS, J., Mechanische Verfahrenstechnik. Skript zur Vorlesung. Universität Magdeburg, Deutschland, 2015.

STIESS, M., Mechanische Verfahrenstechnik 1, 2 Auflage, Springer Verlag, 1995.

STIESS, M., Mechanische Verfahrenstechnik 2, Springer Verlag, 1997.

Published
2021-04-12
How to Cite
Nguyen Dinh Tung, Nguyen Van Tien, Mai Thanh Huyen, Nguyen Minh Tung, Ngo Dang Huynh, & Lai Van Song. (2021). KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SẤY SẮN KHÚC TRÊN MÁY SẤY THÁP QUY MÔ CÔNG NGHIỆP. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 75-80. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/438