NGHIÊN CỨU RUNG ĐỘNG CỦA TRỤC CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

  • Than Van The Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Quang Huy Hung Yen University of Technology and Education
  • Ngo Thi Thao Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Rung động, trục chính, lệch trục, đo rung động

Abstract

Trục chính là một bộ phận quan trọng tạo ra chuyển động quay của dụng cụ cắt hoặc phôi trong các máy phay, tiện, mài…khi làm việc. Sự ổn định của trục chính sẽ ảnh hưởng lớn đến độ chính xác và năng suất gia công. Rung động là một hiện tượng không thể tránh khỏi khi trục chính hoạt động; rung động có thể gây ra bởi mất cân bằng, vòng bi hư hỏng, lỏng kết cấu, lệch trục… Tuy nhiên việc dự đoán nguyên nhân và tìm ra biện pháp khắc phục thường gặp nhiều khó khăn. Bài báo này sẽ tiến hành xây dựng một mô hình thực nghiệm để đo rung động của trục chính sử dụng khớp nối trực tiếp. Rung động trên trục sẽ được thu thập thông qua các cảm biến cho các trường hợp khớp nối ở vị trí lệch trục, mất cân bằng và chính xác. Thông qua phân tích dữ liệu cho thấy ảnh hưởng rõ rệt của hiện tượng lệch trục cũng như mất cân bằng đến biên độ của rung động. Biên độ rung động tại tần số quay của trục (1X) và các tần số điều hòa 2X, 3X,…10X biểu thị sự mất cân cằng, lệch trục và hiện tượng lỏng cơ học.

References

Singh, P., & Harsha, S. Statistical and frequency analysis of vibrations signals of roller bearings using empirical mode decomposition. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-Body Dynamics, 2019.

Lynagh, N., Rahnejat, H., Ebrahimi, M., & Aini, R. Bearing induced vibration in precision high speed routing spindles. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2000.

Thi-Thao Ngo and Van-The Than, An Improvement of Model Analysis for Spindle Based on Finite Element Method. ICERA, 2018.

Võ Minh Trí, KHẢO SÁT RUNG ĐỘNG MÁY PHAY CNC MINI TSV2013-33, Tuyển tập công trình HNKH toàn quốc lần thứ 3 về điều khiển & Tự động hoá VCCA – 2015.

Published
2021-04-12
How to Cite
Than Van The, Le Quang Huy, & Ngo Thi Thao. (2021). NGHIÊN CỨU RUNG ĐỘNG CỦA TRỤC CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 70-74. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/436