NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG GÓC PHUN SỚM TỚI ĐỘNG CƠ DIESEL KHI THAY THẾ 20% NHIÊN LIỆU LPG

  • Nguyen Van Tuan University of Transport Technology
  • Vu Minh Dien Hanoi University of Industry
  • Nguyen Van Nhinh Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Phi Truong Hanoi University of Industry
  • Nguyen Huy Chien Hanoi University of Industry
  • Nguyen Huu Tuan ThuyLoi University
Keywords: động cơ diesel, nhiên liệu LPG, góc phun sớm

Abstract

Việt nam là nước có lượng phương tiện giao thông dùng động cơ diesel lớn, do đó lượng nhiên liệu và khí thải thải ra môi trường nhiều. Để có thể tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường thì việc sử dụng nhiên liệu thay thế là rất khả thi. LPG là một trong những loại khí khá phổ biến, được thu gom từ các hoạt động khai thác dầu mỏ. Với nhiều ưu điểm khi sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ, khí LPG đang ngày càng được nghiên cứu để sử dụng làm nhiên liệu thay thế. Trong nghiên cứu này khi phun thay thế khí LPG trên đường nạp sẽ làm quá trình hình thành hỗn hợp, quá trình cháy có khác biệt so với động cơ sử dụng nhiên liệu diesel ban đầu, cho nên cần có nghiên cứu để điều chỉnh lại góc phun sớm với động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel - LPG để động cơ hoạt động tốt hơn. Do đó, các tác giả tiến hành mô phỏng thay đổi góc phun sớm so với góc phun sớm của động cơ diesel nguyên bản. Kết quả ở các chế độ mô phỏng khi thay thế 20% LPG cho thấy, khi giảm góc phun sớm công suất động cơ giảm, khí thải NOx giảm, CO và bồ hóng tăng.

References

Quyết định số 356/QĐ – TTg ngày 25-2-2013 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Hakan Ozcan, Jehad A.A. Yamin. Performance and emission characteristics of LPG powered four stroke SI engine under variable stroke length and compression ratio. Energy Conversion and Management, Vol. 49, 2008, pp. 1193-1201.

Dong Jian, Gao Xiaohong, Li Gesheng, Zhang Xintang, Study on Diesel-LPG Dual Fuel Engines, Wuhan University of Technology, 2001.

Nguyễn Tất Tiến, Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong, Nhà xuất bản Giáo Dục, 2009.

Heywood, J. B., Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw Hill, New York, 1988.

AVL (2013), Thermodynamic cycle simulation Boost, Primary, version 2013.1.

Published
2021-04-12
How to Cite
Nguyen Van Tuan, Vu Minh Dien, Nguyen Van Nhinh, Nguyen Phi Truong, Nguyen Huy Chien, & Nguyen Huu Tuan. (2021). NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG GÓC PHUN SỚM TỚI ĐỘNG CƠ DIESEL KHI THAY THẾ 20% NHIÊN LIỆU LPG. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 65-69. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/435