PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG MÔ PHỎNG CHO MÁY BAY TRỰC THĂNG KHÔNG NGƯỜI LÁI BẰNG C# VÀ X-PLANE

  • Le Tri Quang Hung Yen University of Technology and Education
  • Do Thi Thu Trang Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Giải thuật điều khiển PID, môi trường mô phỏng SIL, máy bay trực thăng không người lái

Abstract

Phương tiện không người lái nói riêng và thiết bị bay không người lái nói chung là tương lai của vận tải tự động. Do đó, chủ đề này thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới. Mục đích của bài báo này là kết hợp C# và X-Plane để phát triển môi trường mô phỏng cho máy bay trực thăng không người lái. Kết quả đạt được của đề tài có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển và hiện thực hóa bộ điều khiển cho máy bay trực thăng không người lái cỡ nhỏ phục vụ sản xuất và dân sinh, đồng thời, có thể sử dụng trong đào tạo sinh viên ngành Kĩ thuật Hàng không, ngành Kĩ thuật điều khiển và Tự động hóa.

References

Bittar, Adriano, et al. “Guidance software-in-the-loop simulation using x-plane and simulink for uavs.” 2014 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). IEEE, 2014.

Ribeiro, Lucio R., and Neusa Maria F. Oliveira. “UAV autopilot controllers test platform using Matlab/Simulink and X-Plane.” 2010 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). IEEE, 2010.

Jamadagni, Chinmayi S., et al. “System simulation approach for helicopter autopilot.” 2014 International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I). IEEE, 2014.

Figueiredo, Helosman V., and Osamu Saotome. “Simulation platform for quadricopter: Using matlab/simulink and x-plane.” 2012 Brazilian Robotics Symposium and Latin American Robotics Symposium. IEEE, 2012.

Bittar, Adriano, and Neusa Maria Franco De Oliveira. “Hardware-in-the-loop simulation of an attitude control with switching actuators for SUAV.” 2013 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). IEEE, 2013.

https://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol

Published
2021-04-12
How to Cite
Le Tri Quang, & Do Thi Thu Trang. (2021). PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG MÔ PHỎNG CHO MÁY BAY TRỰC THĂNG KHÔNG NGƯỜI LÁI BẰNG C# VÀ X-PLANE. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 48-53. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/432