NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHẦN MỀM HIỆU CHUẨN HỘP ĐIỆN TRỞ, ĐIỆN CẢM, ĐIỆN DUNG SỬ DỤNG MÁY ĐO L-C-R

  • Nguyen Hoang Long National Center for Technological Progress
  • Le Duy Tung National Center for Technological Progress
  • Tran Ha National Center for Technological Progress
  • Nguyen Quoc Hung Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Van Dua National Center for Technological Progress
  • Do Trong Tan National Center for Technological Progress
Keywords: Phần mềm hiệu chuẩn, LabVIEW, phép đo L-C-R

Abstract

Hoạt động đo lường và hiệu chuẩn đang đóng vai trò quan trọng trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển của một nền kinh tế nói riêng và của cả xã hội nói chung. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động hiệu chuẩn, trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đề xuất một phần mềm đo và đánh giá tự động đối với phép đo L-C-R sử dụng thiết bị chuẩn HM8118 của hãng Rohde & Schwarz. Phần mềm được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình LabVIEW và được kết nối và điều khiển thông qua tập lệnh SCPI. Các giá trị đo đạc được tính toán và đưa ra kết quả hiệu chuẩn bằng file Excel. Việc thực hiện hiệu chuẩn các hộp điện trở, hộp điện cảm, hộp điện dung thông qua sự hỗ trợ của phần mềm giúp quá trình hiệu chuẩn giảm đi thời gian thực hiện lên đến 3-5 lần so với thực hiện thủ công. Phần mềm được hoàn thiện giúp khai thác sức mạnh tính toán mà máy tính mang lại, rút ngắn thời gian và công sức làm việc, góp phần vào việc tự động hóa trong đo lường và hiệu chuẩn.

References

N. V. Thiệu, “Đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế,” Tạp chí thông tin khoa học & công nghệ Quảng Bình, pp. 34-36, 2019.

AC/DC Precision Air Resistance Standards, Guildline, 7334.

IET, “High Accuracy Capacitance Substituter,” HACSZ.

IET, High Accuracy All-Purpose Decade Inductor, New York: IET Labs, 1491.

Q. L. L. W. X. L. Na Li, “A Novel Approach for Automation of Precision Calibration Process,” in 4th International Conference on Information and Automation for Sustainability, 2008.

A. M. E.-R. Hala M. Abdel Mageed, “Electrical Metrology Applications of LabVIEW Software,” Journal of Software Engineering and Applications, 2013.

H. Chan, Resistance—Something Behind Automated Calibration, IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, 2005.

TCVN, Uncertainty of measurement-Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement, Ha Noi: TCVN, 2013.

N. Instruments, LabVIEW Quick Start Guid, Part No. 321527B-01, 1998.

Published
2021-06-29
How to Cite
Nguyen Hoang Long, Le Duy Tung, Tran Ha, Nguyen Quoc Hung, Nguyen Van Dua, & Do Trong Tan. (2021). NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHẦN MỀM HIỆU CHUẨN HỘP ĐIỆN TRỞ, ĐIỆN CẢM, ĐIỆN DUNG SỬ DỤNG MÁY ĐO L-C-R. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 43-47. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/430