ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ NGƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ IN 3D TRONG HỖ TRỢ PHẪU THUẬT SỌ MẶT

  • Tran Duc Tang Military Technical Academy
  • Le Chi Hieu University of Greenwich
  • Lam Khanh 108 Military Central Hospital
  • Vu Ngoc Lam 108 Military Central Hospital
  • Hoang Huu Trung
Keywords: Công nghệ Y sinh học, Công nghệ thiết kế ngược (Reverse Engineering), Công nghệ tạo mẫu nhanh (Rapid Prototyping)/in 3D, Mô hình hóa, Xử lý ảnh y học, Phẫu thuật sọ-mặt

Abstract

Theo thống kê của Bộ Y tế mỗi năm Việt Nam có trên 5.000 trẻ em sinh ra mắc dị tật vùng sọ mặt. Ngoài ra, do các nguyên nhân như tai nạn giao thông, tai nạn lao động, chấn thương sọ mặt, bệnh lý về ung thư sọ mặt, bệnh lý về răng hàm mặt, chỉnh hình hàm mặt, phẫu thuật thẩm mỹ theo nhu cầu. Vì vậy, nhu cầu về phẫu thuật sọ mặt rất cao, số ca phẫu thuật mỗi năm hiện nay đạt khoảng 1.000 đến 1.200 ca, chỉ đạt được 10-15% so với nhu cầu thực tế của bệnh nhân. Bài báo trình bày giải pháp ứng dụng công nghệ xử lý ảnh y học, công nghệ thiết kế ngược và công nghệ in 3D để mô hình hoá, thiết kế, chế tạo các mô hình 3D y sinh học ứng dụng cho phẫu thuật sọ mặt, nhằm tăng độ chính xác trong thiết kế và chế tạo các mảnh ghép trong phẫu thuật, giảm thiểu các sai sót có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật, giảm thời gian gây mê, phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân. Các mô hình 3D có thể trợ giúp trong quá trình lập kế hoạch tiền phẫu thuật; ứng dụng để diễn tập, thử nghiệm phương pháp và công nghệ y tế mới, tăng cường nghiên cứu y khoa, giảng dạy và đào tạo đội ngũ y bác sỹ, đào tạo thực hành phẫu thuật. Kết quả đã được ứng dụng thử nghiệm trong phẫu thuật cho bệnh nhân bị khuyết xương dưới lông mày trái tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

References

L.C. Hieu, N. Zlatov, J. Vander Sloten, E. Bohez, L. Khanh, P.H.Binh, P. Oris, Y. Toshev. Medical rapid prototyping applications and methods. Assembly Automation 25/4, pp.284-292, 2005.

L.C. Hieu, E. Bohez, J. Vander Sloten, H.N. Phien, E. Vatcharaporn, P.H. Binh, P.V. An and P. Oris. Design for medical rapid prototyping of cranioplasty implants. Rapid Prototyping Journal, Vol. 9, No. 3, pp.175-186, 2003.

C.H. Le, B.M. Pham, D.T. Tran, K. Lam, T.H. Le, D.L. Vo, S. Mengistu, M.S. Packianather. An integrated system and framework for development of medical applications and product based on medical imaging data. IFMBE Proceedings, Springer, Vol. XX, pp.260-263, 2016.

Rahul M. Sherekar, Anand N. Pawar. Application of biomodels for surgical planning by using rapid prototyping: A review & case studies. International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering. Vol. 1, Issue 6, pp.263-271, 2014.

L.C. Hieu, J.V. Sloten, L.T. Hung, L. Khanh, S.Soe, N. Zlatov, L.T.Phuoc and P.D. Trung, Medical Reverse Engineering Application and Methods. The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics. CEFIN Publishing House, Issue 37/2010, pp. 19-29, ISSN: 1584-5982, 2010.

Jelena Milovanovic, Miroslav Trajanovic. Medical applications of rapid prototyping. Mechanical Engineering, Vol. 5, No. 1, pp79-85, 2007.

Published
2021-04-12
How to Cite
Tran Duc Tang, Le Chi Hieu, Lam Khanh, Vu Ngoc Lam, & Hoang Huu Trung. (2021). ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ NGƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ IN 3D TRONG HỖ TRỢ PHẪU THUẬT SỌ MẶT. UTEHY Journal of Science and Technology, (29), 30-36. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/428