NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH ĐẾN TÍNH CHẤT MÀNG XƠ NANO

  • Dao Anh Tuan Hanoi University of Science and Technology
Keywords: kéo sợi tĩnh điện từ bề mặt, poly (vinyl alcohol), màng xơ nano

Abstract

Nồng độ dung dịch là một trong những yếu tố ảnh hưởng chính đến tính chất của màng xơ nano được tạo ra bằng phương pháp kéo sợi tĩnh điện nói chung, đặc biệt là phương pháp kéo sợi tĩnh điện từ bề mặt dung dịch. Trong bài báo này, tác giả đã sử dụng dung dịch PolyVinyl Alcohol (PVA) với các nồng độ khác nhau để tạo màng xơ nano bằng phương pháp kéo sợi tĩnh điện từ bề mặt. Loại PVA sử dụng có khối lượng phân tử là 80000 g/mol, được hòa tan trong nước ở 4 nồng độ khác nhau là 8%, 10%, 12%, và 14%. Kết quả cho thấy, với dung dịch PVA 8% không thể tạo sợi được bằng phương phương pháp kéo sợi từ bề mặt; với 3 dung dịch còn lại, khi tăng nồng độ dung dịch, sẽ làm tăng đường kính xơ nano, và tăng năng lực kéo sợi của dung dịch. Các tính chất về sức căng bề mặt và độ dẫn điện của dung dịch cũng được kiểm tra để giải thích các kết quả của bài báo.

References

D. Lukas, A. Sarkar, L. Martinova, K. Vodsed’alkova, D. Lubasova et al. Physical principles of elctrospinning, Textile Progress Vol. 41, No.2, 2009.

Đào Anh Tuấn, Vũ Thị Ngọc Thủy, Nguyễn Hồng Thái, Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch và cường độ điện áp trong quá trình kéo sợi tĩnh điện đến hình thái học của màng xơ nano. Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 11 năm 2016, 0866-7056.

A. T. Dao and O. Jirsak, Contribution to study of needless electrospinning mechanism, In: NANOFIBERS FOR THE 3RD MILLENNIUM – NANO FOR LIFE™ conference, Prague, CZ March 2009.

Published
2020-09-24
How to Cite
Dao Anh Tuan. (2020). NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH ĐẾN TÍNH CHẤT MÀNG XƠ NANO. UTEHY Journal of Science and Technology, 26, 108-110. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/380