NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHỞI HÀNH NGANG DỐC DỰA TRÊN HỆ THỐNG PHANH KHÍ NÉN CÓ ABS

  • Le Anh Vu Hung Yen University of Technology and Education
  • Tran Van Thoan Hung Yen University of Technology and Education
  • Phan Doan Thuan College of road transportation
  • Tran Van Chinh Vocational School of Transport and Public Works in Hanoi
Keywords: Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống phanh ABS, TCS, Phanh dừng đỗ

Abstract

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc góp phần hỗ trợ người lái điều khiển xe thuận lợi hơn khi khởi hành xe trên dốc. Bài báo tiến hành đề xuất cấu trúc hệ thống khởi hành ngang dốc dựa trên hệ thống phanh khí nén có ABS và xây dựng mô hình mô phỏng bằng Matlab / Simulink. Kết quả khảo sát hoạt động của hệ thống ở xe tải thử nghiệm có công thức bánh xe 4x2 trên dốc 10 % cho thấy sự biến thiên áp suất khí nén tại bầu phanh bánh xe phù hợp với quy luật vật lý, hệ thống đã đề xuất có thể sử dụng để điều khiển hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp cho người lái điều khiển xe dễ dàng.

References

Lê Anh Vũ, Hồ Hữu Hải, Đàm Hoàng Phúc, Dương Ngọc Khánh, Mô hình mô phỏng chuyển động của ô tô tải trên đường có hệ số bám không đồng nhất. Tạp chí Giao thông vận tải, số tháng 6/2017, tr. 121-123.

Lê Anh Vũ, Hồ Hữu Hải, Đàm Hoàng Phúc, Dương Ngọc Khánh, Khảo sát ảnh hưởng của mô men phanh tới đặc tính tăng tốc của ô tô tải khi đi vào đường có hệ số bám không đồng đều. Tạp chí Cơ khí Việt nam, số 9/2017, tr. 25-30.

Hồ Hữu Hùng, Nguyễn Trung Kiên, Hồ Hữu Hải, Mô phỏng hệ thống phanh khí nén trên ô tô. Tạp chí giao thông vận tải, số 12/2013, tr. 11-13.

Nguyễn Hữu Cẩn, Phan Đình Kiên, Thiết kế và tính toán ô tô máy kéo, NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1985.

Trương Minh Chấp, Dương Đình khuyến, Nguyễn Khắc Trai, Thiết kế và tính toán ô tô, NXB Bách Khoa Hà Nội, 1998.

Dr.Ing T.Hong, Dr. Richard K. Tessmann, The Dynamic Analysis of Pneumatic Systems Using Hypneu. International Fluid Power Exposition and Technical Conference, April 1996, Chicago.

SaschaSemmler, Rolf Isermann, Wheel Slip Control for Antilock Braking Systems using Brakeby-Wire Actuators, SAE Technical Paper 2003-01-0325, 2003.

WABCO Training, Anti-Lock Braking System (ABS) and Anti-Slip Regulation (ASR), Edition October, 2003.

Published
2020-09-24
How to Cite
Le Anh Vu, Tran Van Thoan, Phan Doan Thuan, & Tran Van Chinh. (2020). NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHỞI HÀNH NGANG DỐC DỰA TRÊN HỆ THỐNG PHANH KHÍ NÉN CÓ ABS. UTEHY Journal of Science and Technology, 26, 100-104. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/378