ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÁC TỬ TRONG GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AODV CẢI THIỆN HIỆU NĂNG CHO MẠNG MANET

  • Dao Manh Linh Hung Yen University of Technology and Education
  • Vu Khanh Quy Hung Yen University of Technology and Education
  • Vi Hoai Nam Hung Yen University of Technology and Education
  • Dao Thi Thu Diep Hung Yen University of Technology and Education
  • Tran Thi Phuong Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Mạng di động tùy biến MANET, tác tử (Agent)

Abstract

Mạng tùy biến di động (Mobile Ad hoc Network - MANET) là một mạng không dây đặc biệt, với ưu điểm là khả năng hoạt động độc lập không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng mạng cố định, chi phí thấp, triển khai nhanh và tính di động cao. Nổi tiếng với các giao thức như Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV), Dynamic Source Routing (DSR),…với mục đích nâng cao hiệu năng của giao thức trong mạng MANET. Trong bài báo này, chúng tôi ứng dụng công nghệ tác tử (Agent) có khả năng di động từ nút mạng này đến nút mạng khác điều khiển giao thức định tuyến AODV trong mạng nhằm nâng cao hiệu năng trong mạng MANET. Chúng tôi tiến hành đánh giá hiệu quả việc ứng dụng công nghệ tác tử trong giao thức AODV trên phần mềm mô phỏng Network Simulator 2(NS2) phiên bản 2.34. Các kết quả thực nghiệm cho thấy, việc ứng dụng công nghệ tác tử di động giúp nâng cao hiệu năng mạng, giảm độ trễ, cũng như cải tiến tỉ lệ phát gói tin tại các nút mạng.

References

Cung Trọng Cương, Nguyễn Thúc Hải, Võ Thanh Tú, “Một thuật toán cải tiến sử dụng tác tử di động nâng cao hiệu quả giao thức định tuyến AODV”, Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT-TT, tr. 51-58, 2014.

Baria Vanrajkumar Dineshkumar, “Improvement of Aodv Routing Protocol Based On Wireless Networks“, International Journal of Engineering ResBArch and Applications, tr. 1-3, 2012.

Binternational, “Performance Analys0069s of AODV and QAODV Protocol”, Journal of Emerging Engineering ResBArch and Technology, tr. 54 – 57, 2014.

D. S. J. De Couto, D. Aguayo, J. Bicket, and R. Morris, “A High Throughput Path Metric for Multi-Hop Wireless Routing,” in Int. Conf. on Mobile Computing and Networking (ACM Mobicom’03), pp.134–146, 2003.

Hashimoto et al., “Evaluation of Mobile Agent-Based Service Dissemination Schemes in MANETs”, Networking and Computing (ICNC) International Conference on, Osaka, Publisher by IEEE, pp. 257 - 260, 2011.

Ishizuka et al., “A Mobile Agent Creation Mechanism for Service Collection and Dissemination in Heterogeneous MANETs”, Networking and Computing (ICNC) International Conference, Okinawa, Publisher by IEEE, pp. 321 – 322, 2012.

S. Sharma and N. Sharma, “Provisioning of quality of service in MANETs by performance analysis and comparison of AODV and OLSR,” Proceedings of 2011 International Conference on Computer Science and Network Technology, Harbin, Publisher by IEEE, pp. 2341-2344, 2011.

R. Draves, J. Padhye, and B. Zill, “Routing in Multi-Radio, MultiHop Wireless Mesh Networks”, Int. Conf. on Mobile Computing and Networking (ACM Mobicom’04), pp. 114–128, 2004.

RFC3561, “https://www.ietf.org/rfc/rfc3561.txt”, accepted 19/10/2014.

RFC4728, “https://www.ietf.org/rfc/rfc4728.txt”, accepted 19/10/2014.

Published
2020-09-24
How to Cite
Dao Manh Linh, Vu Khanh Quy, Vi Hoai Nam, Dao Thi Thu Diep, & Tran Thi Phuong. (2020). ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÁC TỬ TRONG GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AODV CẢI THIỆN HIỆU NĂNG CHO MẠNG MANET. UTEHY Journal of Science and Technology, 26, 63-69. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/371