THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỀU CHỈNH VÀ GIÁM SÁT TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

  • Nguyen Viet Ngu Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Đinh Hung Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Van Thang Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Điều khiển giám sát, tốc độ, động cơ không đồng bộ ba pha

Abstract

Hiện nay, việc tăng cường thiết bị để phục vụ đào tạo và nghiên cứu của khoa Điện-Điện tử, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên để thực hiện mục tiêu đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp là một nhu cầu cấp bách. Căn cứ vào nhu cầu đó, nhóm tác giả có đề xuất thực hiện đề tài “Thiết kế, chế tạo thiết bị thí nghiệm điều chỉnh và giám sát tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha”. Qua quá trình kiểm tra và thực nghiệm đã thu được các kết quả của đề tài, có độ chính xác cao, đảm bảo được đúng yêu cầu và định hướng đã đề ra.

References

Tài liệu hướng dẫn thiết bị RP3-5A4; HMI samkoon; PLC FX của hãng sản xuất.

Đào Duy Khương, Lê Hoàng Vinh, Võ Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Thu Thủy, Giáo trình PLC Mitshubishi, trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM, NXB Khoa học và kĩ thuật, 2009.

Nguyễn Thu Thiên, Mai Xuân Vũ, Sổ tay hướng dẫn lập trình PLC, NXB Trẻ, 2007.

Lê Hoàng Vinh, Đào Duy Khương, Võ Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Thu Thủy, Giáo trình môn học PLC MITSUBISHI PROGRAMMABLE CONTROLLES, 2006.

Published
2020-09-22
How to Cite
Nguyen Viet Ngu, Nguyen Đinh Hung, & Nguyen Van Thang. (2020). THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỀU CHỈNH VÀ GIÁM SÁT TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA. UTEHY Journal of Science and Technology, 26, 52-57. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/369