NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÁM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI DÀN PIN ĐIỆN MẶT TRỜI DƯỚI ĐIỀU KIỆN CÓ BÓNG CHE

  • Nguyen Viet Ngu Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Thi Minh Tam Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Bám sát điểm công suất cực đại (MPPT), Bóng che, Thuật tối ưu đa điểm (PSO), Dàn Pin PV

Abstract

Bài báo đề xuất phương pháp điều khiển tối ưu đa điểm PSO, mô phỏng MPPT. Kết quả cho thấy hệ thống luôn bám chính xác điểm công suất cực đại, thời gian quá độ ngắn, độ quá điều chỉnh nhỏ dàn pin PV khi không có bóng che và có bóng che, dao động quanh điểm công suất cực đại không đáng kể dẫn đến hao tổn công suất của dàn Pin PV nhỏ.

References

N.A. Ahmed, M. Miyatake. “A novel maximum power point tracking for photovoltaic applications under partially shaded insolation conditions”. Electric Power Systems Research, 78:777-784, 2008.

李纬华.独立光伏发电系统研制[D].大连:大连海事大学,2008:24-29.

刘飞 (2008) .三相并网光伏发电系统的运行控制策略研究[D].华中科技大学博士论文:120-131.

尹淞,郝继红 (2009) .我国太阳能光伏发电技术应用综述[J].电力技术,3:1-4.

张耀明 (2007). 中国太阳能光伏发电产业的现状与前景[J]. 能源研究与利用,1:1-6.

Published
2020-09-22
How to Cite
Nguyen Viet Ngu, & Le Thi Minh Tam. (2020). NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÁM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI DÀN PIN ĐIỆN MẶT TRỜI DƯỚI ĐIỀU KIỆN CÓ BÓNG CHE. UTEHY Journal of Science and Technology, 26, 39-44. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/367