ỨNG DỤNG THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU ĐA KÊNH DEWE 2600 KHẢO SÁT TÍN HIỆU TỪ CẢM BIẾN TRÊN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

  • Nguyen Văn Thinh Hung Yen University of Technology and Education
  • Dao Chi Cuong Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Van Nhon Hung Yen University of Technology and Education
  • Pham Thi Minh Hue Hanoi University of Industry
  • Le Dang Dong Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: dewe 2600, tín hiệu cảm biến, khảo sát tín hiệu, dewesoft

Abstract

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu trong việc ứng dụng thiết bị thu thập dữ liệu đa kênh dewe 2600 vào khảo sát một số tín hiệu từ các cảm biến trên động cơ đốt trong. Đối tượng nghiên cứu của bài báo là động cơ Solata LPG 2.0 đây là động cơ sử dụng nhiên liệu LPG có dung tích xy lanh 1999 cm3. Kết quả nghiên cứu cho thấy thiết bị thu thập dữ liệu đa kênh Dewe-2600 có thể dễ dàng kết nối với hệ thống tín hiệu phục vụ quá trình chẩn đoán và điều khiển trên các dòng động cơ có sử dụng hệ thống cảm biến và điều khiển điện tử. Các tín hiệu đo được từ các cảm biến gửi về đều phản ánh đúng bản chất vật lý và đúng với thông số từ hãng đã cung cấp.

References

Lê Văn Doanh,..., Các bộ cảm biến kỹ thuật đo lường & điều khiển, NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật, Hà Nội, 2005.

Phan Quốc Phô, Giáo trình cảm biến, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2006.

Đỗ Văn Dũng, Hệ thống điện và điện tử trên ô tô hiện đại - Hệ thống điện động cơ, NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2007.

Trần Thanh Hải Tùng, Kỹ thuật động cơ sử dụng nhiên liệu mới, Đà Nẵng, Đại học bách khoa Đà Nẵng, 2012.

www.dewe-2600.com.vn.

DEWE-2600 Technical reference manual.

Hyundai sonata III 2.0 LPG, www.automobile-catalog.com

Published
2020-09-22
How to Cite
Nguyen Văn Thinh, Dao Chi Cuong, Nguyen Van Nhon, Pham Thi Minh Hue, & Le Dang Dong. (2020). ỨNG DỤNG THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU ĐA KÊNH DEWE 2600 KHẢO SÁT TÍN HIỆU TỪ CẢM BIẾN TRÊN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. UTEHY Journal of Science and Technology, 26, 34-38. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/366