NGHIÊN CỨU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU BIODIESEL

  • Nguyen Nang Minh Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Nhiên liệu biodiesel B25, Nhiên liệu diesel, Hiệu suất, Suất tiêu hao nhiên liệu và Công suất, góc phun nhiên liệu

Abstract

Mục tiêu phát triển các loại ô tô tương lai là giảm tiêu hao nhiên liệu, khí thải gây ô nhiễm trong khi vẫn duy trình mức độ cao về hiệu suất động cơ. Để có thể đạt được những vấn đề này, nhiên liệu sinh học đã là mối quan tâm lớn của các nhà khoa học trong một khoảng thời gian dài. Bio-diesel là nhiên liệu sinh học được sản xuất bởi phản ứng hóa học của rượu và các loại dầu thực vật hoặc động vật, chất béo, hoặc mỡ. Dầu diesel sinh học là nhiên liệu tái tạo, nó có thể được sử dụng với tỷ lệ pha trộn 25% trong các thiết bị động cơ diesel mà không cần thay đổi hoặc chỉ thay đổi nhỏ. Bài báo trình bày tổng hợp kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của góc phun nhiên liệu tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khi sử dụng nhiên liệu sinh học biodiesel với tỷ lệ 25% làm từ dầu thực vật trên động cơ diesel truyền thống. Hướng tới mục tiêu này, động cơ Mazda WL được dùng làm đối tượng nghiên cứu sử dụng lưỡng nhiên liệu biodiesel B25 và diesel. Mô men động cơ, công suất động cơ, suất tiêu hao nhiên liệu và đặc tính cháy của động cơ cũng đã được nghiên cứu. Kết quả thực nghiệm chỉ ra tính ưu việt nếu thay đổi góc phun nhiên liệu khi sử dụng loại nhiên liệu thay thế này trên động cơ diesel

References

Krawczyk, T., “Biodiesel – Alternative fuel makes inroads but hurdle remains”, INFORM 7, pp. 801-815, 1996.

Peterson, C.L., Wagner, G.L. & Auld, D.L., “Vegetable oil substitution for diesel fuel”, Transaction of ASAE, 26, pp. 322-327, 1983.

Muniyappa, P.R., Brammer, S.C., Noureddini, H., “Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product”, Bioresource Technology 56, pp. 19-24, 1996.

Freedman, B., Pryde, E.H., Mounts, T.L., “Variables affecting the yields of fatty esters from transesterified vegetable oils”, JAOCS 61, pp 1638-1643, 1984.

Ma, F., Hanna, M.A., “Biodiesel production: a review”, Bioresource Technology 70, pp. 1-15, 1999.

Canakci, M., Van Gerpen, G., “Biodiesel production via acid catalysis”, Trans ASAE 42, pp. 1203-1210, 1999.

Trần Thanh Hải Tùng, Lê Anh Tuấn, Phạm Minh Tuấn, “Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel”. Tạp chí công nghệ Hằng Hải, số 21, 2010.

Dorado, M.P., Ballesteros, E., Arnal, J.M., Gomez J., Lopez. F.J., “Exhaust emissions from a diesel engine fueled with transesterified waste olive oil”, Fuel, 82, pp. 1311-1315, 2003.

Agarwal, A.K., “Vegetable oil versus diesel fuel: development and use of biodiesel in a compression ignition engine”, TIDE 8(3), pp. 191- 204, 1998.

Agarwal, A.K., Das, L.M., “Biodiesel development and characterization for use as a fuel in compression ignition engine”, Transaction of the ASME. Journal of engineering for gas turbines and power, vol 123, pp440-447, 2001.

Altin, R., Cetinkaya, S., Yucesu, H.S., “The potential of using vegetable oil fuels as fuel for diesel engine”, Energy conversion & management 42, pp. 529-538, 2001.

Scholl, K.W., Sorenson, S.C., “Combustion of soybean oil methyl ester in a direct injection diesel engine”, SAE 930934, 2005.

Neto da silva, F., Prata, A.S., Teixeira, J.R., “Technical feasibility assessment of oleic sunflower methyl ester utilization in diesel bus engine”. Energy conversion & management 44, pp. 2857-2878, 2003.

Al-Widyan, M., Tashtoush, G., Abu-qudais, M., “Utilization of ethyl ester of waste vegetable oils as fuel in diesel engines”. Fuel Processing Technology, 76, pp 91-103, 2002.

Published
2020-09-21
How to Cite
Nguyen Nang Minh. (2020). NGHIÊN CỨU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU BIODIESEL. UTEHY Journal of Science and Technology, 26, 27-33. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/365