CÔNG NGHỆ LUYỆN THÉP 10GNA TỪ THÉP PHẾ ĐỂ CHẾ TẠO VỎ THÂN ĐẠN ROCKET R122

  • Bui Khac Khanh Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Truong Huy Institute of technology - Ministry of Defence
  • Vu Trung Tuyen National Research Institute of Mechanical Engineering
  • Vi Thi Nhung Quang Ninh University of Industry
  • Vu Lai Hoang Thai Nguyen University of Technology
Keywords: Thân đạn R122, nấu luyện, thép phế, thép 10GNA, dập vuốt

Abstract

Bài báo trình bày tiến trình luyện thép 10GNA để chế tạo vỏ thân đạn rocket R112. Thép hợp kim thấp độ bền cao 10GNA dùng làm vũ khí do vậy hàm lượng P,S phải rất thấp và quá trình nấu luyện phải đảm yêu cầu chặt chẽ về thành phần, tổ chức và cơ tính. Sau khi nấu luyện từ thép phế được đưa qua rèn, cán và nhiệt luyện rồi tiến hành dập vuốt tạo phôi ống để chế tạo vỏ thân rocket R122. Kết quả nghiên cứu cho thấy thép 10GNA do Việt Nam chế tạo đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật đề ra để chế tạo vỏ thân đạn rocket R122.

References

Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Điều kiện kỹ thuật phôi vỏ thân đạn rocket R122, 2013.

Trần Văn Dy, Kỹ thuật lò điện luyện thép, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2006.

Nguyễn Hữu Dũng, Kỹ thuật nấu luyện hợp kim đúc, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, Hà Nội, 2012.

Ngô Trí Phúc và Nguyễn Sơn Lâm, Thiết bị và công nghệ đúc phôi thép, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, Hà Nội, 2006.

Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Hà Tuấn và Nguyễn Sơn Lâm, Nấu luyện, tinh luyện và xử lý nhiệt thép 38XHMΦA chế tạo sản phẩm dạng ống bền cao, Khoa học và Công nghệ Kim loại, 53, 4/2014.

Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Quang Lộc, Bùi Chương và Nguyễn Anh Dũng; Công nghệ vật liệu, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2006.

Phạm Văn Nghệ, Đinh Văn Phong, Nguyễn Mậu Đằng, Trần Văn Cứu, Nguyễn Trung Kiên, Công nghệ dập tạo hình khối, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, Hà Nội, 2008.

S.I. XELIKOV, biên dịch : Võ Trần Khúc, Sổ tay lý thuyết cán kim loại, Nhà xuất bản Hải Phòng, 2008.

Nghiêm Hùng, Vật liệu học cơ sở, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2007.

Published
2020-09-21
How to Cite
Bui Khac Khanh, Nguyen Truong Huy, Vu Trung Tuyen, Vi Thi Nhung, & Vu Lai Hoang. (2020). CÔNG NGHỆ LUYỆN THÉP 10GNA TỪ THÉP PHẾ ĐỂ CHẾ TẠO VỎ THÂN ĐẠN ROCKET R122. UTEHY Journal of Science and Technology, 26, 21-26. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/364