Return to Article Details NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯU LƯỢNG PHUN, KHOẢNG CÁCH PHUN, TỶ LỆ OXY/ PROPAN ĐẾN ĐỘ CỨNG, ĐỘ BỀN BÁM DÍNH VÀ ĐỘ XỐP CỦA LỚP PHỦ WC-12Co BẰNG PHUN HVOF Download Download PDF