Determine the durability of the wing discs mounted engine in a T-shaped turbine

  • Truong Ngoc Tuan Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Hai Ha Hung Yen University of Technology and Education
  • Vu Khac Thong Department of Science, Technology and Environment
Keywords: the reliability, steam turbine rotor blades,

Abstract

Research articles determining the reliability of the disk attached steam turbine rotor blades, research results as a basis for the design and operation of the turbine, avoiding vibration occurs even though the crash fractured turbine blades

References

Hoàng Bá Chu,Trương Ngọc Tuấn, Nguyễn Ngọc Dũng.Tính Nhiệt tuabin hơi. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2006.

Phạm Lương Tuệ, Trương Ngọc Tuấn, Bùi Thanh Hùng. Bài tập Tuabin Hơi nước. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2006.

A.H.Xmolenxki. Kết cấu và tính toán các chi tiết của tuabin hơi. Nhà xuất bản Chế tạo máy, Mátxcova, 1964 (bằng tiếng Nga).

A.B.Zưrixki, B.A.Xtrukhin. Kết cấu và tính toán sức bền các chi tiết của tuabin hơi. Nhà xuất bản Chế tạo máy, Mátxcova, 1968 (bằng tiếng Nga).

Published
2016-10-11
How to Cite
Truong Ngoc Tuan, Nguyen Hai Ha, & Vu Khac Thong. (2016). Determine the durability of the wing discs mounted engine in a T-shaped turbine. UTEHY Journal of Science and Technology, 11, 36-40. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/252