EXTRACT ESSENTAIL OIL OF CYMOPOGON CITRATUS, ANALYSE CHEMICAL COMPOSITION AND INCREASING CONTENT OF GOOD INGREDIENTS IN ESSENTIAL OIL OF CYMOPOGON CITRATUS BY USING DISTILLING TOWER

  • Pham Thi Kim Thanh Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Trong Quang Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi Nguyet Hung Yen University of Technology and Education
  • Nguyen Thi Chuc Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: Essential oil of Cymbopogon Citratus, mosquitocidal, stream distillation

Abstract

Steam distillation is a common, simple and effective technique for extracting essential oils. We have studied the improvement of steam distilling system to extract essential oil of Cymbopogon Citratus with high efficiency. Essential oil of Cymbopogon Citratus contains 65-85% Citral. In addition, there are other compounds such as myrcene (12-25%), diterpenes, methylheptenon, citronellol, linalool, farnesol, alcohol, aldehyde, linalool, terpineol… The content of good ingredients in essential oil of Cymbopogon Citratus is increased by using distillation tower. The result shows that content of Citral increases clearlty.

References

Trần Hữu Anh, Phạm Đình Hùng, Lê Ngọc Thạch, Cao Như Anh, Nguyễn Thị Tuyết Nhung,

Đoang Ngọc Nhuận, Đỗ Quang Hiền, 2000, Đề tài NCKH cấp trường năm 2000-kinh giới, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Thành phố HCM.

Costa, C.A., L.T. Bidinotto. R. K. Takahira, D. M. Salvadori, L.F. Barbisan, M. Costa, 2011. Food and Chemical Toxicology, 49(9): 2268-2272.

Francisco, V., A. Figueirinha, B. M. Neves, C. García-Rodríguez, M. C. Lopes, M. T.Cruz, M. T. Batista, 2011. Journal of Ethnopharmacology, 133(2): 818-827.

Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Phương Chi, Các cấu tử dễ bay hơi từ loài sả chanh (Cymbopogon citratus) ở Nghệ An, Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 8: 1145-1149

Vũ Ngọc Lộ, Nguyễn Thái An, Tác dụng sinh học của tinh dầu, Tạp chí dược học – 10/2010 (số 414 năm 50), trang 51-54.

Viana, GS., T.G. Vale, R.S. Pinho, F.J. Matos, 2000; Journal of Ethnopharmacology, 70 (3): 323-327.

Published
2017-07-10
How to Cite
Pham Thi Kim Thanh, Nguyen Trong Quang, Nguyen Thi Nguyet, & Nguyen Thi Chuc. (2017). EXTRACT ESSENTAIL OIL OF CYMOPOGON CITRATUS, ANALYSE CHEMICAL COMPOSITION AND INCREASING CONTENT OF GOOD INGREDIENTS IN ESSENTIAL OIL OF CYMOPOGON CITRATUS BY USING DISTILLING TOWER. UTEHY Journal of Science and Technology, 14, 86-89. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/192