RESEARCH OF THE INFLUENCE OF TECHNOLOGY FACTORS TO STRENGTH OF SEAM IN LEATHER

  • Cao Thi Kien Chung Hung Yen University of Technology and Education
  • Vu Thi Oanh Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: seam strength, leather, technology factors

Abstract

Seam strength is one of the most important criteria of garment quality. This research focuses on the influence of technological factors to strength of seam in leather: density of stitch, pressure foot force, sewing needle tension with laboratory equipment: abrasion resistance tester Rub fastness tester, AND Tensile Machine - RTC - 1250A. Using Design Expert 6.0 software to processand analyze data. From the the result of the study, we can build the experimental recurrent equations which expressed the effecting rules of three technology factors to seam strength. Analytical results showed that the density of stitch effects more than to seam strength on leather.

References

Cao Thị Kiên Chung, Báo cáo khoa học cấp trường, Đại học SPKT Hưng Yên, năm 2011.

EN ISO 20345:2000 – Personal protective equipment – Saety foowear.

EN ISO 20344:2000 – Personal protective equipment – Test methods for foowear.

Lã Thị Ngọc Anh, “Nghiên cứu một số tính chất kỹ thuật của da bò nội thuộc Crôm may mũ giày và khảo sát quá trình hao mòn kim khi may da đó trong thực tế sản xuất”, Luận văn thạc sĩ, ĐHBK Hà Nội, năm 2001.

Nguyễn Văn Lân, “Xử lý thống kê số liệu thực nghiệm và những ví dụ ứng dụng trong ngành dệt may”, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh – năm 2004.

Phan Thanh Thảo, “Khảo sát ảnh hưởng của chi số chỉ Polyester tới độ bền đường may mũi thoi trên vải tráng phủ”, Hội nghị Khoa học lần thứ 20 Phân ban Công nghệ Dệt-May & Thời trang – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,10/2006.

Phan Thanh Thảo, Hoàng Thị Lĩnh, Đỗ Văn Vĩnh, “Ảnh hưởng của các thông số công nghệ may đến độ bền đường may trên vải kỹ thuật tráng phủ sản xuất tại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 51/2005.

Tăng Thị Như Hà, “Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ may đến độ bền đường may vải dệt thoi đàn tính”, Luận văn thạc sĩ, ĐHBK Hà Nội, năm 2007.

Tiêu chuẩn xác định độ bền đứt đường may ISO 13935-1.

Schmetz Needles, Technical Advice for Sewing Textiles, 1990.

Darko Ujevic, Stana Kovacevic, “Impact of the Seam the Properties of Technical and Nonwoven Textiles for Making Car Seat Coverings”, NIJ, 2004.

Published
2017-10-11
How to Cite
Cao Thi Kien Chung, & Vu Thi Oanh. (2017). RESEARCH OF THE INFLUENCE OF TECHNOLOGY FACTORS TO STRENGTH OF SEAM IN LEATHER. UTEHY Journal of Science and Technology, 15, 82-87. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/168