DESIGN AND MANUFACTURE A HARVESTING MACHINE FOR CENTELLA ASIATICA

  • Nguyen Huu Chuc Hue Industrial College
  • Ngo Viet Anh Van Hue Industrial College
  • Tran Dai Hieu Hue Industrial College
  • Nguyen Van Anh Hue Industrial College
Keywords: Cutting machine, harvesting machine, Centella Asiatica.

Abstract

This paper presents the designing, manufacturing and piloting process of harvesting machine for Centella Asiatica. This model is designed and manufactured on the basis of the survey taken on the characteristics of Centella Asiatica in Quang Tho 2 Agricultural Commune of Thua Thien Hue Province. Within project, experiments on machine’s moving speed, cutting speed and optimal speed are carried out. Results obtained in these experiments prove the efficiency of the proposed machine designed by authors.

References

“Báo cáo thu hoạch rau má ở Hợp tác xã Quảng Thọ 2”, Hợp tác xã Quảng Thọ 2, 2015.

“Nông dân chế máy cắt rau má bằng đồ phế thải”, Báo Tiền Phong, ngày 3/12/2009

Nguyễn Trọng Hiệp, “Chi tiết máy”, Tập 1&2, NXB Giáo dục, 2006

Nguyễn Thị Hoài (2003), Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hoá học của cây Rau má (Centella asiatica (L.)) Trường Đại học Dược Hà Nội.

Khoa Dược, Đại học Y Huế, “Một số kết quả nghiên cứu về rau má và ứng dụng trong thực tiễn”

Cù Ngọc Bắc, “Giáo trình Cơ khí nông nghiệp”, Trường Đại học Thái Nguyên, 2008.

Nguyễn Hồng Ngân, “Nghiên cứu, Thiết kế máy cắt xơ, sợi làm cốt liệu cho các kim loại vật liệu composit”, Tạp chí phát triển KH&CN, Tập 13, Số K3, 2010.

W. J. Greenlees, H. M. Hanna, K. J. Shinner, S. J. Marley, and T. B. Bailey, “A comparison of four Mower Conditioners on Drying Rate and Leaf Loss in Alfafa and Grass,” Applied Engineering in Agriculture, vol. 16, no. 1, p. 6, 2000.

A. Celik, “Design and Operating Characteristics of a Push Type Cutter Bar Mower,” Canadian Biosystems Engineerin, 2006.

R. Bainer, Principles of Farm Machinery. Read Books Design, 2010.

Đoàn Văn Điện, Nguyễn Bảng, Lý thuyết tính toán máy nông nghiệp, NXB trường Đại học Nông Lâm thành phố HCM, 1987.

Published
2017-10-11
How to Cite
Nguyen Huu Chuc, Ngo Viet Anh Van, Tran Dai Hieu, & Nguyen Van Anh. (2017). DESIGN AND MANUFACTURE A HARVESTING MACHINE FOR CENTELLA ASIATICA. UTEHY Journal of Science and Technology, 15, 34-38. Retrieved from http://tapchi.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/160